Urząd Stanu Cywilnego Trzcinica

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Trzcinica 63-620, woj. wielkopolskie
ul. Jana Pawła II 47
tel.: 62-7815009
http://www.trzcinica.com.pl
gmina@trzcinicanowoczesnagmina.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Trzcinica
Zamiar wstąpienia w związek małżeński należy zgłosić w Urzędzie Stanu Cywilnego. W Trzcinicy zlokalizowany jest on przy ul. Jana Pawła II 47. Do załatwienia formalności nupturientom niezbędne będą ważne dowody tożsamości i akty urodzenia (dodatkowo osoby po rozwodzie i wdowcy powinni udokumentować swój stan cywilny). Obowiązkową opłatę za akt małżeństwa należy złożyć w kasie urzędu lub na konto, podobnie opłatę za ślub poza urzędem - kwota 1000 zł. Lokalizacja poza salą ślubów musi zostać oceniona pod względem bezpieczeństwa i zachowania podniosłej formy. Przed ślubem, od narzeczonych wymaga się wskazania dwóch świadków ceremonii oraz określenia przyszłego nazwiska. Wszystkie powyższe informacje spisane zostaną w protokole i akcie małżeństwa, który małżonkowie otrzymają po ceremonii.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 544

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa wielkopolskiego
Top