Urząd Stanu Cywilnego Gniezno

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Gniezno 62-200, woj. wielkopolskie
ul. Chrobrego 41
tel.: 61-4263579
http://www.gniezno.eu
usc@gniezno.eu
Urząd Stanu Cywilnego - Gniezno
Wizyta w Urzędzie powinna się odbyć nie wcześniej niż 3 miesiące i nie później niż 31 dni przed planowaną uroczystością. Celem tego spotkania jest ustalenie terminu i lokalizacji ślubu, wykluczenie okoliczności mogących wyłączyć zawarcie małżeństwa, a także zadeklarowanie nazwiska, jakie przyszli małżonkowie i ich dzieci będą nosić po zaślubinach. Na spotkanie z pracownikiem Urzędu musimy się udać osobiście z dowodem osobistym lub paszportem. Wdowcy, rozwodnicy oraz cudzoziemcy zobligowani są do przedstawienia dodatkowych dokumentów. Również pary planujące ślub plenerowy muszą złożyć stosowny wniosek. Opłatę skarbową można uregulować w kasie Urzędu lub przelewem bankowym. W dniu ceremonii para młoda i świadkowie proszeni są o zjawienie się na 20 minut wcześniej, wraz z dowodami osobistymi, by spisać ostatni protokół.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 2105

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa wielkopolskiego
Top