Urząd Stanu Cywilnego Rawicz

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Rawicz 63-900, woj. wielkopolskie
ul. Rynek 1
tel.: 65-5465428
http://www.rawicz.pl
usc@rawicz.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Rawicz
Rawicz to miasto położone w woj. wielkopolskim, które dawniej było ważnym ośrodkiem sukiennictwa. Jeżeli przyszli małżonkowie chcieliby zawrzeć ślub poza murami Urzędu Stanu Cywilnego w Rawiczu przy ulicy Rynek 1, który mieści się w pięknym barokowym ratuszu, mogą skorzystać z możliwości ślubowania np. w plenerze. Konieczne jest wtedy, obok standardowej opłaty 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa, opłata dodatkowa (1000 zł). W uzgodnionym miejscu oraz terminie kierownik USC przeprowadza ceremonię ślubu cywilnego. Przed jej rozpoczęciem obowiązkowo sprawdza zarówno tożsamość przyszłych małżonków, jak i świadków ceremonii. Ceremonia trwa ok. 20 minut, a kończy ją złożenie podpisów na akcie małżeństwa. USC w Rawiczu przyjmuje nupturientów w poniedziałki od godz. 8 do 18 oraz od wtorku do piątku w godzinach między 7, a 15.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 832

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa wielkopolskiego
Top