Urząd Stanu Cywilnego Oborniki

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Oborniki 64-600, woj. wielkopolskie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 76
tel.: 61-6559145
http://www.oborniki.pl
um@oborniki.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Oborniki
Nupturienci uzgadniają termin zawarcia związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Obornikach przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 76. Ślub nie może odbyć się wcześniej niż miesiąc przed złożeniem zawiadomienia i dokumentów kierownikowi USC. Tylko w wyjątkowych przypadkach urzędnik może wyrazić zgodę na skrócenie okresu oczekiwania. Zawarcie małżeństwa następuje przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w obecności dwóch świadków, którymi mogą być osoby pełnoletnie, nie ma wymogów co do płci świadków. Podczas przedślubnego spotkania z kierownikiem ustalane są szczegóły ceremonii. Młodzi mogą wybrać ślub poza salą urzędu. Ważne jest także poinformowanie kierownika o przyszłym nazwisku rodziny. Dokumentem, który potwierdza fakt zawarcia związku małżeńskiego jest akt małżeństwa sporządzony w Księdze Małżeństw.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 937

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa wielkopolskiego
Top