Urząd Stanu Cywilnego Olszówka

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Olszówka 62-641, woj. wielkopolskie
Olszówka 15
tel.: 63-2739010
http://www.olszowka.bip.net.pl
urzad.gminy@olszowaka.org.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Olszówka
Narzeczeni powinni pamiętać, aby formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego w Olszówce 16 zacząć wypełniać na trzy miesiące przed datą ceremonii (taką ważność ma oświadczenie woli o wstąpienie w związek małżeński), jednocześnie małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia stosownych oświadczeń i wniosków. Przed ślubem cywilnym należy także dokonać opłat skarbowych za wydanie aktu małżeństwa (kwota 84 zł), ślub poza USC (kwota 1000 zł), wydanie aktu urodzenia (22 zł). Wpłaty można dokonać w kasie lub na konto urzędu w Olszówce, dane znajdują się na stronie www. W trakcie ceremonii wygłaszana jest uroczysta mowa, para składa przysięgę oraz następuje podpisanie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński. Procedura wymaga od nupturientów oraz dwóch świadków posiadania ważnych dokumentów tożsamości.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 376

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa wielkopolskiego
Top