Urząd Stanu Cywilnego Lipno

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Lipno 64-111, woj. wielkopolskie
ul. Powstańców Wielkopolskich 9
tel.: 65-5340909
http://www.lipno.pl
a.kozak@lipno.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Lipno
Formalności związane ze ślubami cywilnymi zostały znacząco uproszczone, a do ich wypełnienia będą potrzebne Państwu tylko skrócone akty urodzenia oraz dowody osobiste. W przypadku wdowców, cudzoziemców czy osób rozwiedzionych niezbędne może okazać się posiadanie też dodatkowych dokumentów, jak na przykład dokument potwierdzający ustanie bądź rozwiązanie poprzedniego związku małżeńskiego. Małżeństwo może być zawarte po upływie miesięcznego ustawowego terminu oczekiwania, dlatego należy pamiętać, by powiadomić Urząd Stanu Cywilnego o chęci uprawomocnienia związku odpowiednio wcześniej. Kolejną wizytą w tym miejscu jest już ceremonia. Są Państwo zobowiązani wraz z świadkami posiadać dokumenty potwierdzające tożsamość. Po podpisaniu niezbędnych oświadczeń składana jest przysięga małżeńska.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 568

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa wielkopolskiego
Top