Urząd Stanu Cywilnego Lwówek

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Lwówek 64-310, woj. wielkopolskie
ul. Ratuszowa 2
tel.: 61-4414024 w.32
http://www.lwowek.com.pl
usc@lwowek.com.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Lwówek
Przyszli Państwo Młodzi mogą złożyć przysięgę w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego. Muszą jednak wcześniej poinformować go o takim zamiarze, by mógł przygotować niezbędne formalności. Okres ten nie może być krótszy od miesiąca. W tym celu należy udać się do urzędu z aktualnymi dowaodami tożsamości oraz skróconymi aktami urodzenia. Osoby rozwiedzone lub będące wdowcami mogą zostać poproszone o odpis wyroku sądu potwierdzającego rozwód lub odpis aktu zgonu poprzedniego małżonka. Kolejna wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego następuje już w dzień uroczystości. Należy pamiętać, że Młoda Para i światkowie powinni posiadać dowody osobiste. Następuje uroczysta ceremonia, podczas której Państwo Młodzi składają przysięgę i wymieniają się obrączkami.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 442

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa wielkopolskiego
Top