Urząd Stanu Cywilnego Krzymów

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Krzymów 62-513, woj. wielkopolskie
ul. Kościelna 2
tel.: 63-2413280
http://www.krzymow.pl
Krzymow@op.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Krzymów
Pierwszym etapem składania dokumentów przez przyszłych małżonków, jest wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego. Podczas niej, należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek oraz okazać dowody osobiste, a także skrócone odpisy aktów urodzenia. Wymagane jest pisemne oświadczenie o wiarygodności składanych dokumentów oraz wskazanie daty slubu, nazwiaska jakim będzie posługiwała się rodzina oraz imion i nazwisk wybranych świadków. Mimo obecnych przekonań, świadkami mogą być osoby jednakowej płci. Jeśli urzędnik stwierdzi, że nie istnieją jakiekolwiek przeciwskazania do zawarcia związku małżeńskiego, kolejną wizytą w Urzędzie będzie dzień ślubu. Pańswto Młodzi oraz świadkowie będą zobowiązani do złożenia kilku podpisów w dniu ceremoni, dlatego powinni pojawić się wcześniej oraz okazać dokumenty tożsamości.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 435

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa wielkopolskiego
Top