Urząd Stanu Cywilnego Budzyń

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Budzyń 64-840, woj. wielkopolskie
ul. Rynkowa 13
tel.: 67-2843313
http://www.budzyn.pl
urzad@budzyn.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Budzyń
Powinniśmy zacząć od wizyty w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego. Miejscem uroczystości nie musi być sala należąca do USC. Istnieje opcja organizacji ceremonii w plenerze. Warunkiem jest, by spełniło wymogi uroczystości i bezpieczeństwa uczestników. Do USC należy udać się najpóźniej miesiąc wcześniej, gdyż tylko w wyjątkowych sytuacjach okres ten może ulec skróceniu. Na spotkanie prosimy obowiązkowo zabrać dokumenty tożsamości, by możliwym było otrzymanie zgody na ślub. Urzędnik zada narzeczonym kilka pytań, po których stwierdzi, czy nie istnieją przeciwwskazania eliminujące zawarcie małżeństwa. Ostatni etap przygotowań będzie miał miejsce w dniu ślubu. Kilkanaście minut przed ceremonią młoda para oraz ich świadkowie powinni stawić się wraz z dokumentami w miejscu zaślubin. W tym czasie zostaną dopełnione ostatnie formalności. Zwieńczeniem ślubu będzie otrzymanie odpisu aktu małżeństwa.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 482

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa wielkopolskiego
Top