Urząd Stanu Cywilnego Dobrzyca

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Dobrzyca 63-330, woj. wielkopolskie
ul. Rynek 14
tel.: 62-7413013
http://www.ugdobrzyca.pl
gmina@ugdobrzyca.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Dobrzyca
Wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego powinna mieć miejsce dużo wcześniej niż miesiąc przed planowaną uroczystością. Narzeczeni udają się tam osobiście z dowodami potwierdzającymi ich tożsamość. Potrzebne są także ich odpisy aktów urodzenia, które urzędnik może migrować za pomocą elektronicznego systemu. Narzeczeni muszą się przygotować na kilka pytań, które zda urzędnik, spisze dane personalne świadków oraz wyda zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Ostatnim etapem jest ustalenie daty i godziny ceremonii oraz uiszczenie opłaty skarbowej. Jeżeli para preferuje ślub plenerowy musi wystosować do Urzędu pismo oraz czekać na decyzję kierownika. Ceremonia ślubu trwa około 20 minut. Na koniec młodzi, świadkowie i kierownik, którzy przewodniczy uroczystości podpisują akt zawarcia małżeństwa.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 635

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa wielkopolskiego
Top