Urząd Stanu Cywilnego Pyzdry

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Pyzdry 62-310, woj. wielkopolskie
ul. Taczanowskiego 1
tel.: 63-2768333
http://www.pyzdry.pl
usc@pyzdry.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Pyzdry
Ślub cywilny może wziąć każdy, kto jest pełnoletni i nie pozostaje w związku małżeńskim. Sprawy związane z organizacją ceremonii należ załatwić w wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego. W Pyzdrach zlokalizowany jest on przy ulicy Taczanowskiego 1.. Podczas wizyty u kierownika USC trzeba mieć przy sobie ważny dowód osobisty / paszport, akt urodzenia, dowód uiszczenia opłaty skarbowej (84 zł). W przypadku cudzoziemców, wdowców, czy osób po rozwodzie, konieczne są dodatkowe zaświadczenia i akty małżeństwa. W czasie wizyty w urzędzie ustalana jest data ślubu oraz jego miejsce (jeśli ceremonia ma się odbyć poza urzędem, niezbędne jest złożenie wniosku i dokonanie opłaty 1000 zł). W wybranym terminie i miejscu, kierownik USC przeprowadza uroczystą ceremonię, którą swoimi podpisami powinni poświadczyć świadkowie.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 412

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa wielkopolskiego
Top