Urząd Stanu Cywilnego Kazimierz Biskupi

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Kazimierz Biskupi 62-530, woj. wielkopolskie
Plac Wolności 1
tel.: 63-2411210
http://www.kazimierz-biskupi.pl
kazimierzbiskupi@kazimierz-biskupi.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Kazimierz Biskupi
W urzędzie para ma obowiązek stawić się 31 dni przed ewentualną datą zawarcia związku małżeńskiego. Narzeczeni są zobligowani do zabrania ze sobą dokumentów tożsamości. O ślub cywilny lub konkordatowy mogą ubiegać się pary osób pełnoletnich lub kobiety po szesnastym roku życia, które otrzymały obligatoryjną zgodę wystawioną przez sąd. Dodatkowe warunki formalne muszą spełnić osoby wstępujące w związek małżeński ponownie lub nie posiadające obywatelstwa polskiego. Ślub cywilny od pewnego czasu można zorganizować w formie plenerowej. Aby to uczynić należy złożyć odpowiedni wniosek. Jest to również związane z dodatkową opłatą. Na wspomnianym spotkaniu podejmowana jest decyzja w związku z nazwiskami, których para będzie używać po ślubie. Decydujemy się również na to, jakie nazwiska będą nosić dzieci. Przed terminem zawarcia związku małżeńskie, należy podać dane osobowe świadków. Powinny być to dwie osoby pełnoletnie, które wezmą udział w uroczystości. Uprasza się o to, aby stawiły się one wraz z narzeczonymi 30 minut przed zaplanowaną godziną, w celu potwierdzenia podanych wcześniej danych.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 348

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa wielkopolskiego
Top