Urząd Stanu Cywilnego Międzychód

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Międzychód 64-400, woj. wielkopolskie
ul.Marszałka Piłsudskiego 2
tel.: 95-7488106
http://www.miedzychod.pl
usc@miedzychod.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Międzychód
Osoby chcące zawrzeć związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscowości Międzychód powinny przedstawić kilka dokumentów formalnych niezbędnych do weryfikacji danych. Osoby chcące wziąć ślub powinny nie później niż na 31 dni przed planowaną datą, stawić się w urzędzie. Istnieje możliwość skrócenia czasu wyczekiwania, w przypadku występowania konkretnych przesłanek jak zły stan zdrowia jednego z przyszłych małżonków lub ciąża. Podczas spotkania z urzędnikiem należy przedstawić aktualny dowód tożsamości lub paszport oraz skrócony akt urodzenia. Urzędnik w czasie pierwszego spotkania zada kilka pytań, dzięki którym stwierdzi brak przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego. W dniu ślubu narzeczeni oraz świadkowie stawiają się w USC na wyznaczoną podczas pierwszego spotkania godzinę. Należy pamiętać o zabraniu ważnego dowodu tożsamości zarówno przez przyszłą Młodą Parę oraz przez świadków. Bez ważnych dokumentów nie będzie możliwe dopełnienie kwestii formalnych w czasie ceremonii. Po Ślubie kierownik USC sporządza dla nowożeńców akt zawarcia małżeństwa.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 432

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa wielkopolskiego
Top