Urząd Stanu Cywilnego Lipka

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Lipka 77-420, woj. wielkopolskie
ul. Kościuszki 28
tel.: 67-2665041
http://www.gminalipka.pl
gmina@lipka.pnet.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Lipka
Ślub cywilny może zostać udzielony osobom pełnoletnim i nie będącym w innym związku małżeńskim. Jedynym odstępstwem od wspomnianych warunków jest prawomocna decyzja sądu o możliwości zawarcia związku małżeńskiego. By związek został zalegalizowany, należy wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go w Urzędzie Stanu Cywilnego z minimum miesięcznym wyprzedzeniem. Dodatkowo będą wymagane skrócone akty urodzenia oraz dowody tożsamości obojga przyszłych małżonków. Kieronik Urzędu Stanu Cywilnego powiadomi narzeczonych o doniosłości wydarzenia oraz o konieczności złożenia deklaracji potwierdzającej wiarygodność okazywanych dokumentów. Kolejnym krokiem będzie pojawienie się Pary Młodej w dniu ślubu, wówczas nastąpi złożenie przysięgi małżeńskiej. W tym dniu narzeczeni oraz świadkowie będą poproszeni o okazanie dowodów osobistych.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 444

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa wielkopolskiego
Top