Urząd Stanu Cywilnego Koźminek

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Koźminek 62-840, woj. wielkopolskie
ul. Kościuszki 7
tel.: 62-7638607
http://www.kozminek.pl
gmina@kozminek.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Koźminek
Załatwienie przedślubnych formalności nie trwa długo. Para legitymuje się dowodem osobistym lub inny dokumentem potwierdzającym tożsamość. Urzędnik podczas rozmowy z narzeczonymi ustala czy nie ma przeszkód do zawarcia tego małżeństwa, następnie wydaje zaświadczenie. Od uzyskania dokumentu, ceremonia zaślubin może odbyć się najwcześniej po miesiącu. Para młoda może wybrać sobie Urząd, w którym zawrze związek małżeński, gdyż w tym przypadku w Polsce nie obowiązuje rejonizacja. Może też zdecydować się na ceremonię w plenerze. Para młoda wówczas składa wniosek do kierownika USC, który po rozpatrzeniu wyraża zgodę lub nie. Osoby biorące ślub w USC stawiają się wraz ze świadkami na kilkanaście minut wcześniej, by załatwić ostatnie sprawy formalne. Ceremonia trwa od 20 do 30 minut i kończy się podpisaniem aktu małżeństwa, który młodzi mogą odebrać w tym samym dniu.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 441

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa wielkopolskiego
Top