Urząd Stanu Cywilnego Czajków

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Czajków 63-524, woj. wielkopolskie
Czajków 39
tel.: 62-7311006
http://www.czajkow-gmina.pl
ugczajkow@xl.wp.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Czajków
Pierwsza wizyta w dowolnym w Polsce Urzędzie Stanu Cywilnego powinna odbyć się nie później niż miesiąc i nie wcześniej niż trzy miesiące przed planowanym ślubem. Skrócenie czasu oczekiwania na ślub może nastąpić w przypadku gdy zachodzą szczególne przesłanki takie jak ciąża czy choroba, a każdy z nich rozpatrywany jest indywidualnie. Urzędnik będzie potrzebował dowodów tożsamości i odpisów aktu urodzenia, które może pobrać za pomocą elektronicznego systemu. Na tym etapie następuje także deklaracja co do noszonego po ślubie nazwiska małżonków i ich przyszłych dzieci. Po krótkim wywiadzie urzędnik sporządza poświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Narzeczeni zobowiązani są jeszcze do wniesienia opłaty skarbowej. W dniu ślubu para oraz ich pełnoletni świadkowie z dowodami stawiają się kilkanaście minut przed by uzupełnić ostatnie dokumenty. Po czym następuje najważniejsza ceremonia zawarcia małżeństwa, trwająca zazwyczaj nie dłużej niż 20 minut.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 400

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa wielkopolskiego
Top