Urząd Stanu Cywilnego Grodziec

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Grodziec 62-580, woj. wielkopolskie
ul.Główna 17
tel.: 63-2485500
http://www.grodziec.pl
ug@grodziec.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Grodziec
Para pragnąca wstąpić w związek małżeński musi być pełnoletnia. Aby dopełnić formalności związanych z ceremonią zaślubin oboje narzeczeni powinni pojawić się w urzędzie osobiście. Dokumentami niezbędnymi podczas takiego spotkania są dowody osobiste przyszłych małżonków oraz dowód opłaty skarbowej. Dodatkowe zaświadczenia wymagane są tylko w przypadku, gdy któraś z osób jest rozwodnikiem, wdowcem lub cudzoziemcem. Podczas rozmowy z urzędnikiem ustala się datę oraz miejsce ślubu. W przypadku zdecydowania się na uroczystość plenerową, para złożyć musi odpowiedni wniosek i uiścić dodatkową opłatę. Przyszli małżonkowie ustalić muszą również nazwisko, jakie będą nosić po ślubie oni i ich dzieci. Na koniec urzędnik sporządza dokument, poświadczający brak okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa, który podpisywany jest przez obojga partnerów. Sama uroczystość trwa krótko – kilkanaście minut. Przed jej rozpoczęciem para młoda oraz świadkowie z ważnymi dowodami osobistymi spisują protokół. Po ślubie prowadzonym przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, para młoda otrzymuje odpis aktu zawarcia małżeństwa.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 301

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa wielkopolskiego
Top