Urząd Stanu Cywilnego Krzykosy

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Krzykosy 63-024, woj. wielkopolskie
ul. Główna 37
tel.: 61-2851514
http://www.krzykosy.pl
krzykosy@wokiss.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Krzykosy
Jeśli zdecydują się Państwo na zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krzęcinie, należy złożyć zawiadomienie minimalnie z miesięcznym wyprzedzeniam. Wypełniony wniosek o udzielenie ślubu cywilnego oraz dowody tożsamości wraz z skróconymi aktami urodzenia, należy okazć przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego wraz z potwierdzeniem zgodności wszelkich składanych dokumentów. Konieczne będzie wskazanie nazwiska jakim będą posługiwać isę małżonkowie oraz podstawowych danych wybranych świadków. Ślub może zostać zawarty m.in. przez osoby pełnoletnie i nie będące w innym związku małżeńskim. Kolejnym krokiem będzie ceremonialne złożenie przysięgi małżeńskiej, w tym dniu wraz z świadkami Państwo Młodzi muszą złozyć kilka podpisów oraz okazać dowody osobiste w celu weryfikacji danych.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 386

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa wielkopolskiego
Top