Urząd Stanu Cywilnego

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
58-130, woj. dolnośląskie
ul. Zamkowa 2
tel.: 74-8580591
http://www.bip.um.zarow.pl
a.konikowska@um.zarow.pl
Urząd Stanu Cywilnego -
W dolnośląskim Żarowie Urząd Stanu Cywilnego mieści się na ul. Zamkowej 2. Zniesienie rejonizacji umożliwia zawarcie małżeństwa w tamtejszym urzędzie nie tylko mieszkańcom gminy. Formalności w USC związane ze ślubem cywilnym narzeczeni zobowiązani są wypełnić osobiście. Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy to dowody osobiste, akty urodzenia oraz dokumenty potwierdzające rozwód lub zgon małżonka. Z kierownikiem urzędu należy uzgodnić termin i miejsce ceremonii, jeśli wyrazi on zgodę na ślub poza budynkiem USC, wymagana będzie dodatkowa opłata 1000 zł. Ślub cywilny polega na złożeniu oświadczeń i podpisów pod aktem małżeństwa. Czynności te muszą być przeprowadzone w obecności dwóch pełnoletnich świadków. Akt małżeństwa podlega opłacie skarbowej 84 zł, jeden odpis nowożeńcy otrzymają bezpłatnie.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 146

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa dolnośląskiego
Top