Urząd Stanu Cywilnego Głuszyca

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Głuszyca 58-340, woj. dolnośląskie
ul. Grunwaldzka 55
tel.: 74-8866740
http://www.bip.gluszyca.pl
sekretariat@gluszyca.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Głuszyca
Oczywiście od przygotowania wymaganych dokumentów. Zazwyczaj wystarczy tylko dowód osobisty oraz wcześniej wypełniony wniosek. Do odpisu aktu urodzenia Urząd ma dostęp poprzez system elektroniczny. Szczególny przypadek stanowią kobiety między 16 a 18 rokiem życie, które, by zawrzeć związek małżeński, potrzebują zgody sądu rodzinnego. O dodatkowe dokumenty muszą się postarać także rozwodnicy, wdowcy i cudzoziemcy. Planujący ślub plenerowy również muszą zadbać o przygotowanie potrzebnego wniosku. Z potrzebnymi dokumentami udajemy się do Urzędu najpóźniej na 31 dni przed planowanym terminem ślubu. W trakcie wizyty ustalimy datę i miejsce ceremonii, nazwisko, jakie przyjmiemy po ślubie oraz dane naszych świadków. Ostatnim dokumentem, jaki podpiszemy, będzie zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Potem wystarczy tylko uiścić opłatę skarbową i odliczać dni do naszego wymarzonego ślubu. Ceremonię w wybranej przez nas lokalizacji poprowadzi Kierownik USC w obecności zaproszonych gości
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 526

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa dolnośląskiego
Top