Urząd Stanu Cywilnego Jedlina-Zdrój

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Jedlina-Zdrój 58-330, woj. dolnośląskie
ul. Poznańska 2
tel.: 74-8455216
http://www.jedlinazdroj.eu
usc@jedlinazdroj.eu
Urząd Stanu Cywilnego - Jedlina-Zdrój
W związek małżeński mogą wstąpić osoby pełnoletnie lub kobiety po szesnastym roku życia, za pisemną zgodą sądu. Pierwsza wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego dotycząca ślubu, powinna odbyć się przynajmniej miesiąc przed nim. Na tym spotkaniu zostaje ustalona data, miejsce oraz składane są potrzebne dokumentu. Czy wiesz, że ceremonia nie musi odbywać się w gmachu urzędu? Można zdecydować się na inne miejsce, które pozwoli zachować uroczysty charakter wydarzenia. Dokumenty, które należy dostarczyć to dowody osobiste, odpisy aktów urodzenia, pisemne zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego. Cudzoziemcy powinni również dostarczyć dokument stwierdzający, iż zgodnie z prawem państwa, którego jest obywatelem, ma zdolność prawną do zawarcia małżeństwa. Trzeba również podjąć decyzję dotyczącą nazwisk noszonych po ślubie przez nowożeńców oraz ich przyszłe dzieci. Świadkami wydarzenia są zawsze dwie pełnoletnie osoby. Ich nazwiska zgłaszamy najpóźniej na tydzień przed ślubem.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 664

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa dolnośląskiego
Top