Urząd Stanu Cywilnego Mieroszów

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Mieroszów 58-350, woj. dolnośląskie
Plac Niepodległości 1
tel.: 74-8494321
http://www.bip.mieroszow.pl
urzad@mieroszow.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Mieroszów
Najważniejszymi dokumentami jakie należy przedstawić w wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego są dowody osobiste oraz skrócone akty urodzenia. Osoby chcące zawrzeć związek małżeński powinny przedstawić wspomniane dokumenty nie później niż na miesiąc przed planowaną datą złożenia przysięgi. Dzięki temu proces weryfikacji tożsamości może przebiegać bez problemów, a urzędnik może stwierdzić, że nie istnieją żadne przesłanki uniemożliwiające zawarcia ślubu. W dniu ceremonii należy stawić się wraz ze świadkami najpóźniej na trzydzieści minut przed ustaloną godziną rozpoczęcia wydarzenia. Podczas ślubu Państwo Młodzi oraz świadkowie powinni posiadać dowody tożsamości, które są niezbędne do wypełnienia finalnych formalności. Po zakończeniu ceremonii Młodej Parze wręczany jest Akt Ślubu.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 611

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa dolnośląskiego
Top