Urząd Stanu Cywilnego Bardo

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Bardo 57-256, woj. dolnośląskie
ul. Rynek 2
tel.: 74-8171338
http://www.bip.gmbardo.finn.pl
umig@bardo.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Bardo
Ślub można zawrzeć w Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie całego kraju, jak również w dowolnie zaproponowanym miejscu, w porozumieniu z najbliższym USC. Należy jednak pamiętać, że miejsce to powinno być uroczyste i spełniać wymogi bezpieczeństwa uczestników. Formalności należy dopełnić co najmniej 1 miesiąc wcześniej przed wyznaczoną datą ślubu. Należy wówczas przedłożyć wymagane przepisami prawa dokumenty w postaci paszportu lub dowodu osobistego. W trakcie krótkiej rozmowy urzędnik USC przeprowadza wywiad, celem wyeliminowania ewentualnych przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego. W dniu ślubu młoda para oraz świadkowie powinni stawić się odpowiednio wcześniej z niezbędnymi dokumentami, aby dopełnić pozostałych formalności. Po ceremonii zaślubin kierownik USC wręcza odpis aktu ślubu.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 550

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa dolnośląskiego
Top