Urząd Stanu Cywilnego Bolesławiec

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Bolesławiec 59-700, woj. dolnośląskie
Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1
tel.: 75-6456541
http://www.um.boleslawiec.pl
usc@um.boleslawiec.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Bolesławiec
Na początku należy udać się osobiście do dowolnego Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce w celu ustalenia terminu zaślubin oraz dopełnienia formalności. Musi to nastąpić nie później jak 31 dni przed planowaną ceremonia. Niezbędnym jest zabranie dokumentów potwierdzających tożsamość. Następnie zostanie przeprowadzony krótki wywiad przez pracownika USC, który w rezultacie uzna, czy nie występują przeszkody do formalizacji związku. W dniu ślubu para oraz świadkowie powinni stawić się w wybranym Urzędzie kilkanaście minut wcześniej i mieć ze sobą dokumenty tożsamości. Po ceremonii zostanie wręczony odpis aktu małżeństwa. Istnieje możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza budynkiem USC za dodatkową opłatą, w dowolnym miejscu, które będzie spełniać wymóg bezpieczeństwa oraz powagi uroczystości.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 651

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa dolnośląskiego
Top