Urząd Stanu Cywilnego Janowice Wielkie

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Janowice Wielkie 58-520, woj. dolnośląskie
ul. Kolejowa 2
tel.: 75-7515185 wew. 106
http://www.janowicewielkie.pl
usc@janowicewielkie.eu
Urząd Stanu Cywilnego - Janowice Wielkie
Wizyty w urzędzie nie można planować zbyt późno ani zbyt wcześnie. Ustawowo powinna ona wypaść minimum 31 dni i maksimum 3 miesiące od daty ślubu. Na spotkanie z urzędnikiem narzeczeni wziąć powinni ważne dokumenty tożsamości – dowody osobiste lub paszporty. Ci, którzy zdecydowali się na urząd spoza miejsca zamieszkania potrzebować będą również skróconego aktu urodzenia. Dodatkowe zaświadczenia potrzebne będą ponadto wdowcom, cudzoziemcom, rozwodnikom i kobietom między 16 a 18 rokiem. Podczas wizyty ustala się datę oraz miejsce ceremonii. Wybiera się także nazwisko, jakie para nosić będzie po ślubie i jakie przyjmą jej dzieci. Urzędnik spisuje dokument, poświadczający brak jakichkolwiek przeciwwskazań dotyczących zawarcia związku małżeńskiego. Na tym kończą się przedślubne formalności. W dniu ślubu narzeczeni i świadkowie proszeni są o wcześniejsze przybycie na miejsce ceremonii oraz spisanie protokołu. Ślubu udziela Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Uroczystość jest krótka – trwa jedynie kilkanaście minut.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 488

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa dolnośląskiego
Top