Urząd Stanu Cywilnego Malczyce

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Malczyce 55-320, woj. dolnośląskie
ul. Traugutta 15
tel.: 71-3179223
http://www.bip.malczyce.wroc.pl
sekretariat@malczyce.wroc.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Malczyce
Zgodę na ślub cywilny otrzymują osoby pełnoletnie bądź posiadające odpowiednie uprawnienia, które w terminie 31 dni przed planowaną datą uroczystości zgłoszą się do wybranego Urzędu Stanu Cywilnego na terytorium Rzeczypospolitej. Podczas pierwszego spotkania z urzędnikiem osoby pragnące wstąpić w związek małżeński powinny przedłożyć urzędnikowi ważny dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem(dowód osobisty bądź paszport), skrócony akt urodzenia oraz dowód opłaty skarbowej z tytułu ślubu cywilnego. Po dopełnieniu odpowiednich formalności przyszła Młoda Para wraz z świadkami stawia się w urzędzie w dniu swojego ślubu co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem uroczystości. Po uroczystości zaślubin kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wręcza Młodej Parze dokument prawny tj. akt zawarcia związku małżeńskiego.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 486

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa dolnośląskiego
Top