Urząd Stanu Cywilnego Syców

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Syców 56-500, woj. dolnośląskie
ul. Mickiewicza 1
tel.: 62-7855142
http://www.sycow.pl
usc@sycow.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Syców
Urząd Stanu Cywilnego w Sycowie znajduje się przy ul. Mickiewicza 1. Narzeczeni powinni zgłosić się tam osobiście wraz z wymaganymi dokumentami, czyli: aktami urodzenia, dowodami tożsamości, potwierdzeniem opłaty skarbowej za akt małżeństwa. W sytuacji, gdy dla nupturienta jest to kolejne małżeństwo, konieczne jest dostarczenie aktu zgonu małżonka lub orzeczenia rozwodu. Tylko wtedy ponowne zawarcie związku małżeńskiego będzie możliwe. Zgłoszenie zamiaru wstąpienia w związek małżeński powinno nastąpić najpóźniej 31 dni przed planowanym dnie, ale nie wcześniej jak 3 miesiące przed nim (taką ważność ma składane zapewnienie o braku przeszkód dla związku). Podczas rozmowy z kierownikiem ustalane jest miejsce ślubu (istnieje opcja ceremonii poza USC), przyszłe nazwisko oraz wskazać należy dwóch świadków.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 561

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa dolnośląskiego
Top