Urząd Stanu Cywilnego Kamieniec Ząbkowicki

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Kamieniec Ząbkowicki 57-230, woj. dolnośląskie
ul. Ząbkowicka 26
tel.: 74-8162022
http://www.kamzab.pl
usc@kamzab.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Kamieniec Ząbkowicki
Pierwsza wizyta w urzędzie powinna mieć miejsce trzydzieści jeden dni przed dniem ślubu. Zainteresowani stawiają się w Urzędzie Stanu Cywilnego indywidualnie oraz z potrzebnymi dokumentami. Najistotniejsze są dokumenty tożsamości oraz zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego. Ślub cywilny jest uznawany przez wszystkie organy administracyjne oraz prawne w Polsce. Wyjątkowa ceremonia jest prowadzona przez naczelnika USC. Może odbyć się w gmachu urzędu lub w plenerze. Jeśli narzeczeni zainteresowani są tą drugą opcją, powinni złożyć wniosek o ślub poza urzędem. Wiąże się to również z dodatkową opłatą. Stały koszt przeprowadzenia ceremonii to osiemdziesiąt cztery złote. Podczas wspomnianej wizyty ustalany jest termin ślubu, nazwiska przyszłych małżonków oraz rozwiązuje się pozostałe sprawy formalne. W późniejszym czasie należy zgłosić nazwiska świadków. Ślub mogą zwierać osoby pełnoletnie lub kobiety po szesnastym roku życia, po uzyskaniu zgody sądu.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 620

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa dolnośląskiego
Top