Urząd Stanu Cywilnego Góra

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Góra 56-200, woj. dolnośląskie
ul. Podwale Nr 10
tel.: 65-5432497
http://www.gora.com.pl
usc@gora.com.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Góra
Przede wszystkim wybierzcie datę ceremonii. Dzięki temu będziecie wiedzieć, kiedy stawić się w Urzędzie. Wizyta ta musi się odbyć nie wcześniej niż 3 miesiące i nie później niż 31 dni przed planowaną ceremonią. W szczególnych przypadkach Urząd może się zgodzić na skrócenie czasu oczekiwania na ceremonię, jednak każda taką sprawę Urząd rozpatruje indywidualnie. Ważne jest także miejsce ceremonii. Możecie wziąć ślub w wybranym Urzędzie na terenie kraju lub w dowolnie wybranej przez Was lokalizacji. Wybierając drugi wariant musicie złożyć stosowny wniosek i uiścić dodatkową opłatę. Podejmiecie również decyzję dotyczącą nazwiska, jakim po ślubie będziecie się posługiwać. Po omówieniu tych zagadnień z pracownikiem Urzędu, otrzymacie do podpisu zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Następnie wystarczy już tylko uiścić opłatę skarbową. Ceremonię zaślubin poprowadzi Naczelnik Urzędu Stanu Cywilnego. Na jej zakończenie otrzymacie akt małżeństwa.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 682

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa dolnośląskiego
Top