Urząd Stanu Cywilnego Siekierczyn

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Siekierczyn 59-818, woj. dolnośląskie
Siekierczyn 271
tel.: 75-7221778
http://www.siekierczyn.pl
usc@siekierczyn.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Siekierczyn
Ślub cywilny w Siekierczynie odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego pod adresem Siekierczyn 271. Na życzenie nupturientów ceremonia może zostać przeniesiona we wskazane przez nich miejsce, o ile spełnia ono wymogi ustawy dotyczące bezpieczeństwa i godnej atmosfery. Ślub poza urzędem podlega opłacie równej 1000 zł. Przynajmniej na 31 dni przed planowanym terminem, narzeczeni zobligowani są do złożenia oświadczenia o nieistnieniu przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego. Wymagane jest także złożenie: aktów urodzenia, dowodów opłat skarbowych (obowiązkowe 84 zł za wydanie aktu małżeństwa), inne akty małżeństwa z adnotacją o rozpadzie lub ustaniu. Podczas ceremonii, w obecności urzędnika, dwóch świadków i gości, narzeczeni składają oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński oraz podpisują akt ślubu.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 471

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa dolnośląskiego
Top