Urząd Stanu Cywilnego Leśna

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Leśna 59-820, woj. dolnośląskie
ul. Rynek 19
tel.: 75-7211239
http://www.bip.umlesna.nv.pl
sekretariat@lesna.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Leśna
W celu zawarcia związku małżeńskiego, należy powiadomić wybrany Urząd Stanu Cywilnego jak najwcześniej przed planowaną ceremonią. By uniknąć rozczarowań, przyszli małżonkowie powinni się do tego odpowiednio przygotować. Jeśli nie przypuszczają, iż istnieją jakiekolwiek przeciwskazania do udzielenia ślubu, muszą zadbać głównie o skrócone akty urodzenia oraz możliwości okazania ważnych dokumentów tożsamości. Odpowiednio przygotowany pracownik administracyjny, sprawdzi czy nie istenieją przeszkody do zawarcia związku małżeńskiego. Jeśli nie pojawią się, wyznacza datę i godzinę ceremonii. Państwo Młodzi w dniu ślubu, powinni przybyć do Urzędu Stanu kilka minut przed rozpoczęciem skłądania przysięgi, by wraz z wybranymi świadkami potweirdzić swoje dane oraz wypełnić drobne formalności na podstawie dowodów tożsamości.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 457

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa dolnośląskiego
Top