Urząd Stanu Cywilnego Oleśnica

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Oleśnica 56-400, woj. dolnośląskie
Rynek-Ratusz
tel.: 71-7982171
http://www.olesnica.pl
kancelaria@um.olesnica.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Oleśnica
Polecamy zastanowić się nad ślubem w Urzędzie Stanu Cywilnego w Oleśnicy (adres: Rynek- Ratusz:). To piękne “miasto wież i róż” umożliwia zawarcie związku małżeńskiego wśród malowniczych zabytków. Brak rejonizacji sprzyja wszystkim zainteresowanym parom. Wniosek o ślub poza urzędem kieruje się do właściwego kierownika USC. Co więcej w obowiązku przyszłych małżonków leży złożenie przez nupturientów wymaganych dokumentów, podpisanie zapewnienia o braku przeszkód do ślubu, wybór świadków. Wyznaczona data ślubu nie może nastąpić przed upływem 31 dni od zgłoszenia. Kierownik USC sporządza protokół i akt małżeństwa, aktualizuje rejestr stanu cywilnego oraz PESEL. W wyznaczonym dniu młodzi i świadkowie pojawiają się wcześniej, powinni mieć przy sobie dowód tożsamości. Po ślubie małżonkowie dostają odpis aktu małżeństwa.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 1262

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa dolnośląskiego
Top