Urząd Stanu Cywilnego Mirsk

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Mirsk 59-630, woj. dolnośląskie
Plac Wolności 39
tel.: 75-6470451
http://www.bip.mirsk.pl
gmina@mirsk.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Mirsk
Urząd Stanu Cywilnego w Mirsku stoi otworem dla wszystkich zakochanych par, chcących podjąć się wspólnej drogi życia. Ceremonia ślubu cywilnego wymaga odpowiedniego przygotowania dokumentacji, dlatego należy na co najmniej trzydzieści jeden dni przed planowaną datą ślubu, stawić się w urzędzie na rozmowę z kierownikiem działu. Na spotkanie należy zabrać dowody osobiste, dowód wpłaty za wydanie aktu ślubu oraz akty urodzenia. W rozmowie z urzędnikiem zostaną ustalone przyszłe nazwiska żony oraz dzieci. Proszę pamiętać, aby w dniu ślubu pojawić się odpowiednio wcześniej, tak by bez problemu złożyć ostatnie podpisy na dokumentach. Finałem procesu jest uroczyste złożenie przysięgi małżeńskiej w obecności świadków oraz wręczenie obrączek. Po ślubie zostanie sporządzony akt, który można odebrać w okresie ok dwóch tygodni.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 475

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa dolnośląskiego
Top