Urząd Stanu Cywilnego Bartoszyce

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Bartoszyce 11-200, woj. warmińsko-mazurskie
ul. Bohaterów Monte Cassino 1
tel.: 89-7629822
http://www.bip.bartoszyce.pl
usc@bartoszyce.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Bartoszyce
Początkowo warto wybrać Urząd Stanu Cywilnego i udać się osobiście na rozmowę. Nie musi być to Urząd w miejscu zameldowania, lecz każdy jeden w Polsce. Spotkanie będzie polegało na przedłożeniu przez zainteresowanych dokumentów tożsamości oraz krótkiej rozmowie, po której pracownik USC wyda zgodę ma zawarcie związku małżeńskiego. Ważnym jest aby wizyta odbyła się nie później niż 31 dni przed planowaną datą ślubu, a okres ten może zostać skrócony tylko w wyjątkowych sytuacjach. W dniu ceremonii młoda para oraz świadkowie muszą mieć ze sobą dokumenty tożsamości, a także przybyć na miejsce ślubu kilka minut wcześniej. Uroczystość może odbyć się poza lokalem USC, jednak zgodę na to wydaje kierownik danego Urzędu. By takową otrzymać miejsce musi spełniać wymóg bezpieczeństwa oraz być odpowiednio eleganckie. Tuż przed złożeniem przysięgi następuje podpisanie protokołów małżeńskich. Ceremonię zwieńcza nieodpłatne otrzymanie odpisu aktu małżeństwa.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 1005

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa warmińsko-mazurskiego
Top