Wideofilmowanie - baza kamerzystów - filmy-wesele.com.pl Wideofilmowanie - baza kamerzystów - filmy-wesele.com.pl

Zawarcie małżeństwa w USC

Zawarcie małżeństwa w USC
Nie później niż na miesiąc przed datą ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego Narzeczeni muszą złożyć komplet dokumentów zapewniających o braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa. Z ważnych względów termin ten decyzją Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego może zostać skrócony.

Dokumenty jakie będą konieczne przyszłej Młodej Parze to:

  • odpisy skrócone aktów urodzenia, odpisy te nie są konieczne jeśli akt urodzenia został sporządzony w tutejszym Urzędzie;
  • osoby rozwiedzione muszą złożyć odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o rozwodzie lub też prawomocny wyrok rozwodowy;
  • osoby owdowiałe - odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka;
  • niepełnoletni, którzy nie ukończyli 16 –tego roku życia będą musieli przedłożyć postanowienie sądu rodzinnego zezwalające małoletniej kobiecie na zawarcie małżeństwa;
  • obcokrajowiec powinien złożyć także zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez jego władze ojczyste lub placówkę dyplomatyczną w Polsce lub w państwie aktualnego stałego zamieszkania.

Dokumenty obcojęzyczne powinny zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski. W przypadku gdy obcokrajowiec nie włada językiem polskim, narzeczeni zapewniają udział tłumacza w czasie ślubu. Przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego przyszli małżonkowie składają także pisemne zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Należy wziąć ze sobą dowód osobisty by móc potwierdzić swoją tożsamość. Wszystkich tych formalności należy dopełnić osobiście.
W Lublinie Urząd Stanu Cywilnego znajduje się pod adresem: ul. Rynek 1, pokój nr 2 (parter) tel. 081 466 15 05.
 

Inne ważne informacje

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Opłata skarbowa jaką należy uiścić wynosi 84 zł. Można jej dokonać poprzez wpłatę na konto lub też w kasach znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Lublin. Odpisy aktu małżeństwa zostaną małżonkom wręczone w czasie ceremonii zawarcia małżeństwa.
 

Wniosek o skrócenie terminu ślubu

W przypadku, gdy Narzeczeni chcieliby wnioskować o skrócenie terminu ślubu, muszą złożyć w urzędzie stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem. Załączyć należy dokumenty uzasadniające tą decyzję jak np. zaświadczenie lekarskie o ciąży. Do wglądu może być także wymagana karta ciąży. Formalności tych również należy dopełnić osobiście w Urzędzie, a w większości przypadków takie sprawy załatwiane są „od ręki”. Opłata Skarbowa jaką należy uiścić wynosi 39 zł.

Polecamy porady i artykuły
  • Dodaj komentarz – napisz co myślisz.
Redakcja portalu zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu artykułu.
Top