Fotografowie ślubni na Wasze wesele - fotograf-wesele.pl Fotografowie ślubni na Wasze wesele - fotograf-wesele.pl

Ślubne formalności w USC w Lubinie

Ślubne formalności w USC w Lubinie
Przyszli małżonkowie zobowiązani są stawić się wspólnie w Urzędzie Stanu Cywilnego na co najmniej miesiąc od planowanej daty ślubu. Należy zabrać ze sobą dowody osobiste, które potrzebne będą do wglądu. Konieczny okazać się także może odpis skrócony aktu urodzenia

Osoby, które wcześniej wstępowały w związek małżeński przedstawić muszą dokumenty zaświadczające jego ustanie. W przypadku wdów oraz wdowców będzie to odpis skrócony aktu zgonu małżonka. Osoby rozwiedzione zostaną natomiast poproszone o przedłożenie odpisu skróconego aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub sentencji wyroku sądu. W przypadku gdy wymagany akt, znajduje się w USC w Lubinie, jego przedłożenie nie jest konieczne.
 

Opłata skarbowa i nie tylko

Przed kierownikiem USC narzeczeni podpisują oświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Po dokonaniu tej formalności, uiszczeniu opłaty w wysokości 84 zł i złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów zostanie ustalona data ślubu. Według ustawy musi upłynąć co najmniej miesiąc od dokonania wszelkich formalności. W uzasadnionych przypadkach jak ciąża lub pilny wyjazd termin oczekiwania może zostać skrócony.
 

Ślub konkordatowy

W przypadku dopełnia formalności związanych ze ślubem konkordatowym, składa się te same dokumenty. Po ich dopełnieniu narzeczeni otrzymają odpowiednie zaświadczenie, które następnie przedstawia się w parafii zawierania ślubu. Ważność tego dokumentu wynosi 3 miesiące od daty wystawienia.
 

Ważne informacje

W Lubinie Urząd Stanu Cywilnego zlokalizowany jest w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Kilińskiego 10. Formalności związanych z małżeństwem dopełnia się w pokojach nr 8, 10 oraz 12. Telefony kontaktowe: 746 82 29, 746 82 30 oraz 746 82 31.

Polecamy porady i artykuły
  • Dodaj komentarz – napisz co myślisz.
Redakcja portalu zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu artykułu.
Top