Zespoły weselne - muzyka-wesele.pl Zespoły weselne - muzyka-wesele.pl

Jakie formalności w USC?

Jakie formalności w USC?
Urząd Stanu Cywilnego wymaga, by narzeczeni stawili się osobiście i jednocześnie wraz z dowodami osobistymi w celu podpisania zaświadczenia o braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa.

Dodatkowo potrzebny będzie odpis skrócony aktu urodzenia, jeśli został on sporządzony poza Jaworznem. Jeśli jedno z narzeczonych wstępowało już w wcześniej w związek małżeński, zobowiązane jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających jego ustanie. Wymagany jest odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka dla osób owdowiałych oraz odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie dla osób rozwiedzionych. Jeśli wymagany akt znajduje się w tutejszym urzędzie nie ma potrzeby przedstawienia jego odpisu.
 

Opłata skarbowa przelewem lub osobiście

Opłata skarbowa, jaka pobierana jest za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 zł. Uiścić ją można poprzez przelew na wskazany rachunek bankowy bądź też w kasie Urzędu Miejskiego. Od momentu złożenia wymaganych dokumentów upłynąć musi miesiąc do daty ślubu. W uzasadnionych przypadkach kierownik USC może skrócić ten okres oczekiwania.
 

Ślub kościelny

W przypadku zawierania kościelnego ślubu konkordatowego dopełnia się identycznych formalności oraz składa te same dokumenty. Po ich złożeniu narzeczeni otrzymują zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które mogą przedstawić w kościele. Należy pamiętać, iż jego ważność wynosi 3 miesiące. Urząd Stanu Cywilnego w Jaworznie znajduje się przy ulicy Grunwaldzkiej 33. Formalności dokonuje się w pokojach pokój nr 20 i 21. Telefony kontaktowe (32) 618 15 30 lub (32) 618 15 33.

Polecamy porady i artykuły
  • Dodaj komentarz – napisz co myślisz.
Redakcja portalu zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu artykułu.
Top