Auta ślubne - znajdź wymarzony samochód do ślubu - auta-wesele.pl Auta ślubne - znajdź wymarzony samochód do ślubu - auta-wesele.pl

Formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego

Formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego
Przed ślubem narzeczeni muszą znaleźć chwilę czasu na dopełnienie formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego. W przypadku ślubu cywilnego udać można się do dowolnej placówki. Jest to wymagane przed zawarciem małżeństwa.

Starając się o dokumenty niezbędne do ślubu kościelnego ślubu konkordatowego, wniosek składa się w urzędzie odpowiednim dla miejsca stałego zameldowania jednego z narzeczonych. Należy zabrać ze sobą dowody osobiste oraz odpisy skrócone aktów urodzenia.
 

Formalności dla wszystkich

Osoby, które już wcześniej zawierały związek małżeński, poproszone zostaną o dokumenty zaświadczające jego ustanie. Będzie to odpowiednio odpis aktu zgonu współmałżonka w przypadku osób owdowiałych oraz akt małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu dla osób rozwiedzionych. Opłata skarbowa jaką urząd pobiera za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 zł. Uiścić ją należy w momencie składania wniosków.
 

Podpisanie zaświadczenia o przeciwwskazaniach

W urzędzie narzeczeni poproszeni zostaną o podpisanie zaświadczenia, iż nie znają okoliczności uniemożliwiających zawarcie ich małżeństwa. Po dokonaniu tej formalności można ustalić datę ślubu. Musi minąć do niej co najmniej miesiąc. Termin ten może zostać skrócony przez kierownika USC w uzasadnionych przypadkach. W przypadku ślubu konkordatowego, narzeczeni po złożeniu wszystkich dokumentów i podpisaniu zaświadczenia, otrzymają odpowiedni dokument, który następnie złożyć można w parafii.
 

Inne informacje

Po złożeniu dokumentów należy upewnić się, czy zostało wydane zaświadczenie potwierdzające złożenie wniosku. Na numer porządkowy, który podany zostanie na zaświadczeniu, należy powoływać się w przypadku załatwiania dodatkowych formalności. Urząd Stanu Cywilnego w Słupsku zlokalizowany jest przy Placu Zwycięstwa 3. Dokumenty przyjmowane są w pokoju nr 7. Telefon kontaktowy to (59) 848 83 86. Adres e mail: usc@um.slupsk.pl

Polecamy porady i artykuły
  • Dodaj komentarz – napisz co myślisz.
Redakcja portalu zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu artykułu.
Top