Wideofilmowanie - baza kamerzystów - filmy-wesele.com.pl Wideofilmowanie - baza kamerzystów - filmy-wesele.com.pl

Formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego

Formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego
Niezależnie czy zamierzacie zawrzeć cywilny czy też konkordatowy związek małżeński, musicie dopełnić kilku formalności w USC. W przypadku ślubu cywilnego można udać się do dowolnej placówki urzędu. Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo wyznaniowe, zobowiązani są udać się do USC.

Koniecznie należy zabrać ze sobą dowód osobisty. Od osób, których urodzenie zostało zarejestrowanie w innym urzędzie wymagany będzie także odpis skrócony aktu urodzenia. Dodatkowo narzeczeni, którzy już wcześniej wstępowali w związek małżeński, załączyć muszą dokumenty potwierdzające jego rozwiązanie. Jest to odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub sentencja wyroku sądu dla osób rozwiedzionych oraz odpis aktu zgonu współmałżonka dla wdów i wdowców.
 

Formalności i opłaty

Przed kierownikiem USC narzeczeni podpisują zaświadczenie o braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa. Po dokonaniu tej formalności, dostarczeniu wszystkich niezbędnych dokumentów oraz uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości 84 zł, może zostać ustalona data ślubu cywilnego. Według ustawy musi do niej upłynąć co najmniej miesiąc od podpisani zaświadczenia. W uzasadnionych przypadkach termin oczekiwania może ulec skróceniu.
 

Inne ważne informacje

W przypadku ślubu konkordatowego narzeczeni po dopełnieniu wszystkich formalności, podpisaniu zaświadczenia oraz uiszczeniu opłaty otrzymają 3 egzemplarze zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie ich małżeństwa. Dokument ten przedkłada się w parafii zawierania ślubu. Należy pamiętać iż posiada o tylko 3-miesięczny okres ważności. Urząd Stanu Cywilnego w Pabianicach zlokalizowany jest przy ulicy Św. Jana 4, pokój nr 4. Godziny pracy urzędu to poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 8.00 - 16.00 oraz wtorek - 8.00 - 17.00. Telefon kontaktowy: (42) 225 46 23. Śluby udzielane są w czwartki w godzinach 16.00 - 18.00 oraz w soboty od 12.00 - 17.00

Polecamy porady i artykuły
  • Dodaj komentarz – napisz co myślisz.
Redakcja portalu zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu artykułu.
Top