Urząd Stanu Cywilnego Tychowo

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Tychowo 78-220, woj. zachodniopomorskie
1 wydziałul. Bobolicka 17
tel.: 94-3115130 (sekretariat UM)
http://www.tychowo.pl
umig@tychowo.pl (ogólny)
Urząd Stanu Cywilnego - Tychowo
Narzeczeni zamierzający pobrać się w Tychowie, województwo zachodniopomorskie, muszą osobiście udać się na ulicę Bobolicką 17, aby tam ustalić wszystkie kwestie związane ze ślubem cywilnym. Podmiotem odpowiedzialnym za niezwłoczne załatwienie sprawy jest kierownik USC. Na podstawie dostarczonych dokumentów (dowody osobiste, akty urodzenia, inne akty małżeństwa) oraz informacji o wyborze świadków i przyszłego nazwiska, sporządza on protokół przedślubny, a po ceremonii akt małżeństwa. Dokument ten wymaga opłaty skarbowej 84 zł. Ceremonia bez względu na jej miejsce i liczbę gości ma bardzo podniosły charakter, narzeczeni na własny koszt mogą zadbać o dodatkową oprawę. Ślub cywilny poza USC możliwy jest po uzyskaniu akceptacji władz urzędu oraz uiszczeniu opłaty 1000 zł.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 389

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa zachodniopomorskiego
Top