Urząd Stanu Cywilnego Barwice

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Barwice 78-460, woj. zachodniopomorskie
ul. Zwycięzców 22
tel.: 94-3736309 wew. 32
http://www.barwice.pl
renata@um.barwice.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Barwice
Zawarcie małżeństwa musi się odbyć w obecności kierownika USC i na wniosek młodej pary. Aby do tego doszło należy udać się do wybranego Urzędu z dowodem tożsamości. Procedurę tę należy rozpocząć minimum miesiąc przed planowanym dniem zawarcia związku małżeńskiego, choć w wyjątkowych sytuacjach można skrócić ten czas. W Urzędzie Stanu Cywilnego zostanie przeprowadzony niedługi wywiad, w celu zweryfikowania, czy nie ma żadnych przeszkód do zawarcia małżeństwa. Uroczystość może odbyć się w lokalu USC, ale także poza nim, jeśli będą spełnione warunki bezpieczeństwa i wniesiona zostanie dodatkowa opłata. W tym wyczekiwanym dniu przyszli nowożeńcy muszą stawić się w Urzędzie wraz ze świadkami około 15 minut wcześniej, by podpisać odpowiednie dokumenty. Wszyscy zainteresowani muszą posiadać przy sobie dowody tożsamości. Po uroczystości ślubnej młodzi już małżonkowie otrzymają odpis aktu małżeństwa.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 547

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa zachodniopomorskiego
Top