Urząd Stanu Cywilnego Biesiekierz

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Biesiekierz 76-039, woj. zachodniopomorskie
Urząd Stanu Cywilnego
tel.: 94-3180965
http://www.bip.biesiekierz.eu
usc@biesiekierz.eu
Urząd Stanu Cywilnego - Biesiekierz
Na początku należy udać się osobiście do dowolnego Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce w celu ustalenia daty ślubu. Uczynić to trzeba minimum 31 dni przed planowaną ceremonią. Niezbędnym jest zabranie przez młodych dokumentów potwierdzających tożsamość. Następnie zostanie przeprowadzony wywiad przez pracownika USC, który w rezultacie uzna, czy nie ma przeszkód do formalizacji związku. W dniu ślubu para oraz ich świadkowie powinni stawić się w wybranym USC kilkanaście minut wcześniej i mieć ze sobą dokumenty tożsamości. Po podpisaniu protokołów i złożeniu przysięgi, młodym zostanie wręczony odpis aktu małżeństwa. Istnieje możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza budynkiem USC za dodatkową opłatą, w dowolnym miejscu, które będzie spełniać wymóg bezpieczeństwa uczestników oraz powagi uroczystości.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 452

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa zachodniopomorskiego
Top