Urząd Stanu Cywilnego Drawsko Pomorskie

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Drawsko Pomorskie 78-500, woj. zachodniopomorskie
Plac Elizy Orzeszkowej 3
tel.: 94-3632446
http://www.drawsko.pl
usc@drawsko.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Drawsko Pomorskie
Do zawarcia związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego, który mieści się przy Placu Elizy Orzeszkowej 3 niezbędne jest zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Dokument wydaje urzędnik na podstawie zebranych od pary informacji, przedłożonych dokumentów tożsamości i aktów urodzenia. Jeżeli nic nie stoi na przeszkodzie wstąpienia w związek małżeński, rozpoczyna się procedura, która polega na spisaniu danych narzeczonych, osób będących świadkami, ustalenie daty i godziny ślubu. Istnieje możliwość zorganizowania ceremonii poza murami Urzędu, co wymaga złożenia wniosku i uzyskania zgody. Uroczystość ślubu prowadzi kierownik Urzędu. Narzeczeni powtarzają słowa przysięgi i nakładają sobie obrączki. Po zgodnym złożeniu oświadczeń urzędnik ogłasza zawarcie małżeństwa.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 388

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa zachodniopomorskiego
Top