Urząd Stanu Cywilnego Stara Dąbrowa

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Stara Dąbrowa 73-112, woj. zachodniopomorskie
Stara Dąbrowa 20
tel.: 91-5739820
http://www.staradobrowa.pl
ug@staradabrowa.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Stara Dąbrowa
W Starej Dąbrowie Urząd Stanu Cywilnego, w którym nupturienci dopełnią wszystkich przedślubnych formalności, mieści się pod adresem Stara Dąbrowa 20. Do najważniejszych obowiązków przyszłych małżonków należy złożenie zaświadczenia, że nie posiadają wiedzy o ewentualnych przeszkodach do zawarcia małżeństwa. Termin złożenia takiego dokumentu to najwcześniej 3 miesiące przed zarezerwowaną datą ślubu, a najpóźniej 31 dni przed nią. W tym czasie konieczne jest także sporządzenie z kierownikiem USC protokołu, który poza danymi osobowymi musi zawierać dane świadków oraz określać przyszłe nazwisko rodziny. Na jego podstawie sporządzany jest akt małżeństwa (podlega opłacie skarbowej 84 zł). Narzeczeni mogą pobrać się nie tylko w sali ślubów, ale również w przygotowanym przez nich lokalu lub plenerze. Taki ślub podlega opłacie 1000 zł.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 364

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa zachodniopomorskiego
Top