Urząd Stanu Cywilnego Bierzwnik

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Bierzwnik 73-240, woj. zachodniopomorskie
ul. Kopernika 2
tel.: 95-7680130
http://www.bierzwnik.bip.gmina.pl
urzad@bierzwnik.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Bierzwnik
Na początku należy udać się osobiście do dowolnego Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce w celu ustalenia daty ślubu oraz dopełnienia formalności nie później niż 31 dni przed planowana ceremonia. Niezbędnym jest zabranie przez młodych dokumentów potwierdzających ich tożsamość oraz skróconych odpisów aktów urodzenia. Następnie zostanie przeprowadzony krótki wywiad przez pracownika USC, który w rezultacie uzna, czy nie ma przeszkód do formalizacji związku. W dniu ślubu para oraz ich świadkowie powinni stawić się w wybranym Urzędzie kilkanaście minut wcześniej i mieć ze sobą dokumenty tożsamości. W tym czasie zostaną podpisane protokoły i ustalone kwestie nazwiska po ślubie. Po ceremonii zostanie wręczony odpis aktu małżeństwa. Istnieje możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza budynkiem USC za dodatkową opłatą, w dowolnym miejscu, które będzie spełniać wymóg bezpieczeństwa oraz powagi uroczystości.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 507

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa zachodniopomorskiego
Top