Urząd Stanu Cywilnego Biały Bór

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Biały Bór 78-425, woj. zachodniopomorskie
Urząd Miejskiul. źymierskiego 10
tel.: 94-3739002
http://www.bialybor.com.pl
gmina@bialybor.com.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Biały Bór
Swoją pierwszą wizytę w USC przy ul. Żymierskiego 10 w Białym Borze należy zaplanować na co najmniej 1 miesiąc przed terminem ślubu. Istnieje możliwość skrócenia tego okresu, lecz tylko w solidnie uzasadnionych przypadkach. Dokumenty tożsamości obojga oraz ich odpisy aktów urodzenia są niezbędne, aby urzędnik po rozmowie wydał zgodę na zawarcie związku i wyznaczył jego datę oraz godzinę. Miejscem ceremonii może być lokal dowolnego USC w Polsce do którego się zgłaszamy, ale także dowolne miejsce wskazane przez parę, jeśli spełnia wymóg bezpieczeństwa i uroczystości. Ostatni etap przygotowań formalnych odbędzie się w dniu ślubu. Młodzi oraz ich świadkowie przybywają na miejsce kwadrans wcześniej i zabierają niezbędne dokumenty potwierdzające tożsamość. Po podpisaniu protokołów i złożeniu przysięgi ślubnej nowożeńcy otrzymają odpis aktu małżeństwa.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 544

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa zachodniopomorskiego
Top