Urząd Stanu Cywilnego Rąbino

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Rąbino 78-331, woj. zachodniopomorskie
Rąbino 27
tel.: 94-3643577
http://www.rabino.pl
sekretariat@rabino.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Rąbino
Młodzi, którzy chcieliby zawrzeć związek małżeński w Rąbinie mogą zorganizować go nie tylko w Urzędzie Stanu Cywilnego który znajduje się pod adresem Rąbino 27, ale również w innym wybranym przez nupturientów miejscu (np. Zespół pałacowo-parkowy Rąbino, pałac z początku XX w.), o ile miejsce to gwarantuje zachowanie uroczystej formy oraz bezpieczeństwo uczestnikom. Wiąże się to dodatkowo z opłatą, która wynosi 1000 zł. Przede wszystkim jednak narzeczeni powinni w pierwszej kolejności udać się na co najmniej 31 dni przed zaplanowanym terminie do kierownika USC w celu złożenia stosownych dokumentów, okazania dowodów tożsamości oraz uiszczenia kwoty 84 złotych za sporządzenie aktu małżeństwa. Ślub cywilny wymaga obecności dwóch świadków, jedyny warunek jaki powinni spełnić, to posiadanie ważnego dowodu osobistego oraz stawienie się na miejscu kilkanaście minut wcześniej.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 393

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa zachodniopomorskiego
Top