Urząd Stanu Cywilnego Drawno

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Drawno 73-220, woj. zachodniopomorskie
ul. Kościelna 3
tel.: 95-7682031
http://www.drawno.pl
poczta@drawno.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Drawno
Jeżeli nic nie stoi na przeszkodzie by para wzięła ślub, urzędnik wydaje stosowne zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Od tego momentu para może zacząć planować ślub. Ceremonia może się odbyć najwcześniej po miesiącu od uzyskania dokumentu. W szczególnych okolicznościach jak np. ciężka choroba, kierownik może wydać zgodę na przyspieszenie ceremonii. Podczas wizyty w Urzędzie narzeczeni stawiają się osobiście z dokumentami tożsamości. Wyznaczają datę ślubu, podają dane świadków i wnoszą opłatę urzędową. Para powinna się również zadeklarować odnośnie przyszłego nazwiska ich samych oraz dzieci. Gdy wszystko jest uzgodnione wystarczy oczekiwać dnia zaślubin i pojawić się kilkanaście minut wcześniej by razem ze świadkami uzupełnić protokoły. Po 15 minutowej ceremonii para oficjalnie staje się małżeństwem, czego potwierdzenie otrzymuje w formie aktu zawarcia małżeństwa.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 467

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa zachodniopomorskiego
Top