Urząd Stanu Cywilnego Gryfice

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Gryfice 72-300, woj. zachodniopomorskie
Plac Zwycięstwa 37
tel.: 91-3853210
http://www.gryfice.eu
urad@gryfice.eu
Urząd Stanu Cywilnego - Gryfice
Przed wizytą w urzędzie przygotujcie dowody osobiste, uiśćcie opłatę skarbową, a jeżeli ślub bierzecie poza miejscem zamieszkania, potrzebne będą również skrócone akty urodzenia. Dodatkowych papierów potrzebować będą rozwodnicy, wdowcy, cudzoziemcy i kobiety między 16 a 18 rokiem życia. Poza dokumentami, które trzeba będzie przedłożyć w urzędzie, istotne są również informacje na temat daty i miejsca ceremonii, a także nazwiska, jakie przyjmiecie po ślubie i jakie nadacie dzieciom. Kiedy urzędnik zbierze wszystkie niezbędne informacje, sporządzi zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa i poprosi Was o podpisy. Dalsze formalności odbywać będą się w dniu ślubu. Para młoda proszona jest o przygotowanie dowodów osobistych i obrączek. Potrzebne będą również dowody świadków. Po spisaniu protokołu przystępuje się do rozpoczęcia ceremonii. Po jej zakończeniu nowożeńcy otrzymują akt zawarcia małżeństwa.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 795

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa zachodniopomorskiego
Top