Urząd Stanu Cywilnego Mielno

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Mielno 76-032, woj. zachodniopomorskie
ul. Bolesława Chrobrego 10
tel.: 94-3459863
http://www.mielno.bip.net.pl/

Urząd Stanu Cywilnego - Mielno
Osoby chcące zawrzeć związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mielnie, powinny nie później niż na 31 dni przed planowaną datą ceremonii, przedstawić w urzędzie aktualne dowody tożsamości oraz skrócone akty urodzenia. Dzięki wymienionym dokumentom urzędnik może stwierdzić, że nie istnieją żadne przeciwwskazania do zawarcia małżeństwa. Osoby wnioskujące powinny również uiścić opłatę za wydanie Aktu Ślubu. Śluby najczęściej udzielane są w Urzędzie Stanu Cywilnego, jednak istnieje możliwość wezwania urzędnika do dowolnego miejsca poza granicami placówki urzędowej. Za możliwość przeprowadzenia ceremonii ślubu poza urzędem, naliczana jest opłata dodatkowa, o której informuje urzędnik. W dniu ceremonii, narzeczeni wraz ze świadkami muszą się stawić na wyznaczoną godzinę. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą aktualnych dowodów tożsamości, które posłużą do wypełnienia finalnych dokumentów formalnych. Po zakończonej ceremonii, Młoda Para otrzymuje od urzędnika Akt Ślubu.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 607

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa zachodniopomorskiego
Top